​Betingelser

Almindelige forretningsbetingelser for Borgs køreskole

1. Undervisning

Eleven deltager aktivt i undervisningen, ved personligt fremmøde til såvel teorilektioner som praktiske lektioner.

Hvis eleven ikke kan møde op til den teoretiske undervisning meddeles dette skolen/læreren, loven åbner mulighed for at eleven kan tage 1 teoriaften som selvstudium.

Da loven foreskriver at teoriundervisning skal afholdes som klasse undervisning er det derfor vigtigt at eleven møder op til teoriundervisning

Eleven aftaler i samråd med kørelæreren hvornår de praktiske lektioner skal foregå, samt hvor fra køreselen skal starte/slutte

Afbud til praktiske lektioner kan ske dagen før senest kl. 1200 uden betaling for lektionen(er)


Der henvises til bagsiden på lektionsplanen for konsekvenser af pause i køre uddannelsen.

2. Betaling

Betaling sker efter fremsendt / udleveret faktura
Undervisningen betales normalt i rater alle faktura skal være betalt, inden praktisk prøve kan afholdes. Alle priser er inkl. Moms.


Prøvegebyr er dog momsfrit.

3. Ændret / afbrudt forløb

Ved ændret /afbrudt forløb tilbagebetales pengene for den del af undervisning som eleven ikke har modtaget.


Såfremt eleven har modtaget undervisning som ikke er forudbetalt, udleveres lektionsplanen kun efter afregning for modtaget undervisning.


Ved rabat på lovpakker betragtes rabatten som værende de sidste lektioner uden beregning. Såfremt der opstår tvist imellem eleven og køreskolen kan eleven klage til ankenævnet for køreundervisning, det koster 150 kr. at klage pengene refunderes hvis eleven for medhold.

4. Tidspunkter for prøver, afvikling af prøver

Disse tider afgøres af færdselsstyrelsen og de er normalt ikke til at ændre efter bestilling.
Køreskolen/ kørelæren afgør hvornår en elev er klar til teori/praktisk prøve.
Køreskolen kan ikke holdes ansvarlig for ventetider på teoretisk / praktisk prøve,
eller manglende godkendelse af lægeerklæring. Såfremt en elev ikke består teoriprøver eller praktisk prøver kan køreskolen ikke holdes ansvarlig.

5. Indstilling til prøve

Køreskolen sørger for berammelse af prøve(r) hos færdselsstyrelsen. 

Lidt om mig

Vi går meget op i at du ikke skal være nervøs under dine kørelektioner, samt at det skal være sjovt og spændende at tage kørekort.

Ring til mig i dag

Onsdage 16.00 - 18.00​.

Skriv til os allerede i dag, og få mere at vide  på: info@borgskoereskole.dk

Borgs Køreskole I/S

Elmegade 19 4400 Kalundborg