Frakendt kørekort

Frakendelser der ER relateret til alkohol

Find din case herunder:​

  • Mit kørekort er ældre end 3 år, og jeg har fået 3 klip
    ​ inden for 3 år, punkt 1
  • Mit kørekort er ikke 3 år endnu og jeg har fået 2 klip, punkt 2
  • Jeg har fået en betinget frakendelse og årsagen
    ​ var IKKE alkohol, punkt 3
  • Jeg har fået en ubetinget frakendelse og årsagen var IKKE alkohol, punkt 4

Punkt 1

Da du har haft kørekort i mere end 3 år, skal du IKKE gennemgå særlig køreundervisning. Du skal kun bestå en teoretisk og praktisk prøve.
Du skal være opmærksom på at dette skal gøres inden for den tidsfrist der er givet i brev fra politiet. Desuden skal du være opmærksom på at du til den teoretiske prøve skal aflevere dit kørekort inden prøvens start og ikke får det udleveret igen, hvis ikke du består prøven. Det er en god ide at starte i god tid da der kan være ventetid på prøver.

Punkt 2

Da du endnu ikke har haft kørekort i 3 år ha du kun 2 klip, hvis du får 2 klip i dit kørekort inden for de 3 første år skal du gennemgå. Særlig køreunder visning er 16 lovpligtige lektioner i både teori og praktik i skolevognen. Det skal gennemføres for at man kan få lov til at gå til ny teori og praktisk prøve.

Punkt 3

Betinget frakendelse vil sige at du skal til en ny teori og køreprøve, du for lov til at beholde dit kørekort men skal gennemføre prøven indenfor tidsfristen, typisk har du 6 måneder til det, (se dit brev fra politiet) til teori og køreprøven skal du aflevere kørekortet til den sagkyndige, kun hvis du består får du det udleveret igen. Der er ikke noget lovpligtig køreundervisning der skal gennemføres, dog kan køretimer/teoritimer være nødvendig for at du kan bestå en teoriprøve/køreprøve


Punkt 4

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse kan du først generhverve dit kørekort når den tid dommeren har fastsat er gået.
Der er ikke noget lovpligtig køreundervisning der skal gennemføres, dog kan køretimer/teoritimer være nødvendig for at du kan bestå en teoriprøve/køreprøve.

Lidt om mig

Vi går meget op i at du ikke skal være nervøs under dine kørelektioner, samt at det skal være sjovt og spændende at tage kørekort.

Ring til mig i dag

Onsdage 16.00 - 18.00​.

Skriv til os allerede i dag, og få mere at vide  på: info@borgskoereskole.dk

Borgs Køreskole I/S

Elmegade 19 4400 Kalundborg